Loading...
НАЧАЛО2021-04-29T10:27:37+03:00

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба е създадена с цел да поддържа социалната и икономическа значимост на бранша за развитието на кръговата икономика, както и да регулира спазването на европейските и държавни директиви, отнасящи се до преработката на текстилни материали и търговията с тях.

Като доброволна браншова организация, асоциацията представлява своите членове като юридически лица, които спазват действащите в страната закони и гарантират за качеството и безопасността на предлаганите от тях продукти.

Асоциацията е член на The European Recycling Industries’ Confederation, Българската стопанска камара, на Bureau of International Recycling както и на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

0
РАБОТНИ МЕСТА
0
ТОНА ГОДИШЕН ИЗНОС (2019 г.)
0
ТОНА РЕЦИКЛИРАН ТЕКСТИЛ ГОДИШНО (2019 г.)

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

устойчив и револвиращ бизнес модел в бранша

ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

ВИЖТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

МЯСТОТО НА ПРЕРАБОТКАТА И ПРОДАЖБАТА НА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Един от основните принципи заложени в кръговата икономика е в максимална степен материалите да се „връщат“ обратно в икономиката, като се избягва образуването на отпадъци и по този начин в максимална степен се запазва стойността на материалите, доколкото е възможно и се намаляват загубите в материалния баланс. В йерархията за управление на отпадъците на първо място се посочва именно предотвратяването на образуването на отпадъци, последвано от подготовка за повторна употреба и рециклиране. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към подготовка за повторна употреба, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Източник: Материални ресурси и йерархия при управление на отпадъците.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

проследете новините в бранша от достоверни медии

Представител на българската АПТДВУ вече е част от Изпълнителния комитет на EuRIC Textile

АПТДВУ взе участие в учредяването на EuRIC TEXTILES В България от години работят няколко Екоцентъра за обработка, сортиране и подготовка за повторна употреба на ненужен текстил. Опитът и

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  Севдалин Спасов, Председател на управителния съвет
  Email: sevdalin.spasov@artshc.org

  Сирма Желевa, Секретар
  Телефон: +359 893 635 945
  Email: office@artshc.org

  Адрес: София бул. Цариградско шосе №149 ет.1

  Go to Top