Специализирани контейнери за разделно събиране на текстил

Чрез обслужването на специализирани контейнери за текстилни отпадъци, членовете на Асоциацията в България са събрали над 6000 тона текстилни изделия, близо 70% от тях са събрани в София. Към момента на територията на страната сме разположили над 200 контейнера в 14 общини, които са със заключващ механизъм, за да не се изваждат отпадъци от тях.

Две от компаниите-членове на Асоциацията – Texcycle и Texaid, имат сключени Договори със Столична община и осигуряват безвъзмездното събиране и последваща обработка на ненужния текстил. Разположени са контейнери на 100 различни локации в София.

Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират до Екоцентрове за обработка, сортиране и подготовка за повторна употреба или рециклиране. Там те се разделят по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията или се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Списъкът с адресите на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали, разположени на територията на Столична община, можете да видите ТУК.

TitleAddress