Loading...
НАЧАЛО2019-04-09T12:14:36+00:00

Те нямат място в контейнерите за общ отпадък, нито в специализираните такива – за хартия, пластмаса и стъкло.

Ако изхвърлите текстил в общия боклук, независимо дали е дреха, употребявана 3-4 години, или износени завеси, то той ще стигне до сметище, където няма просто да ‘‘лежи вечно‘‘, а ще започне да гние с години. Докато се разгражда, ще отделя сметищен газ, токсичен варовик и метан. Само за пример – дрехите от не биоразградими материи могат да стоят на бунището повече от 200 години, стари обувки се разлагат за близо 10 години, а гумените им подметки – между 50 и 80 години.

Дрехите са огромен проблем за сметищата, защото синтетичните влакна не се разграждат, а вълнените при разграждането си произвеждат метан, който е основен виновник за глобално затопляне. Към тази картина можем да добавим и боите и химикалите, вложени в текстила, които замърсяват почвата със силно отровни или опасни химични съединения. В същото време съществува реална възможност по естествен път, следвайки пътя на хранителната верига, те да попаднат в организма на хора и животни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба е създадена с цел да поддържа социалната и икономическа значимост на бранша за развитието на кръговата икономика, както и да регулира спазването на европейските и държавни директиви, отнасящи се до преработката на текстилни материали и търговията с тях.

Като доброволна браншова организация, асоциацията представлява своите членове като юридически лица, които спазват действащите в страната закони и гарантират за качеството и безопасността на предлаганите от тях продукти.

Асоциацията е член на Bureau of International Recycling и на Българската Стопанска Камара.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
0
РАБОТНИ МЕСТА
0
ТОНА ГОДИШЕН ИЗНОС
0
ТОНА РЕЦИКЛИРАН ТЕКСТИЛ ГОДИШНО

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

устойчив и револвиращ бизнес модел в бранша

ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВО

МЯСТОТО НА ПРЕРАБОТКАТА И ПРОДАЖБАТА НА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Един от основните принципи заложени в кръговата икономика е в максимална степен материалите да се „връщат“ обратно в икономиката, като се избягва образуването на отпадъци и по този начин в максимална степен се запазва стойността на материалите, доколкото е възможно и се намаляват загубите в материалния баланс. В йерархията за управление на отпадъците на първо място се посочва именно предотвратяването на образуването на отпадъци, последвано от подготовка за повторна употреба и рециклиране. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към подготовка за повторна употреба, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Източник: Материални ресурси и йерархия при управление на отпадъците.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

проследете новините в бранша от достоверни медии

„ЛОВЦИ НА МАРКИ“ ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАВАТ МАГАЗИНИТЕ МАНИЯ

Българската компания Текс Тийм ЕАД е дъщерна фирма на М Холдинг АД. Групата на Холдинга обединява няколко компании специализирани в събирането, преработването и продажбата на дрехи втора употреба. Към момента числеността

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Севдалин Спасов, Председател на управителния съвет
Телефон: +359 888 807 431
Email: sevdalin.spasov@artshc.org

Сирма Желевa, Секретар
Телефон: +359 893 635 945
Email: office@artshc.org

Адрес: София бул. Цариградско шосе №149 ет.1